Tėve mūsų, kurs esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir ant žemės.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandiena,
atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams.
Nevesk mus į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.