Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
melskis už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen.