Garbė Dievui Tėvui, Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioj, dabar, ir visados, ir per amžius. Amen.