Sign of the Cross:

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.